UFABETWINS แซนเดอร์ ชาฟเฟิลคว้าเหรียญทองกอล์ฟชาย

UFABETWINS  คว้าเหรียญทองกอล์ฟชายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยรั้งจากสโลวาเกีย ผู้ชนะเหรียญเงิน

“UFABETWINS หากคุณมองดูนักกีฬาคนอื่นๆ … นักกีฬา ลู่และลาน ว่ายน้ำ ยูโด หรือนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมคนอื่นๆ

นี่คือจุดสูงสุด นี่คือสิ่งที่มีเกียรติมากที่  สุดและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสา  มารถทำได้เพื่อประเทศของคุณ” ชาฟเฟิลกล่าว “เป็นสิ่งที่ (ชาฟเฟิลและเพื่อนร่วมทีม Collin M  or kaw a) อยากทำและคว้าเหรียญท องแล ะเป็ นตัวแทน ของสหรัฐอ เมริกาอย่า งถูกต้อง  แล  ะอย่างที่ฉันพูด เราจะไม่อยู่ที่นี่ถ้าเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นและรู้สึกหนักแน่น มัน.”

Schauffele วัย 27 ปียิ ง 4 อันเดอร์ 67 เพื่อสกัด  Sabbatini ซึ่ง ทำเบอร์ดี้ได้ห กหลุมจากเก้าห  ลังรวมถึงสองนัดสุดท้ายSabbatini ยิงบั  น  ทึกโอ ลิมปิก 61 ในวันสุดท้ายของการแข่งขันแพนและ นักกอล์ฟอีก 6 คน —Paul Casey, Hideki  Matsuyama, Rory  McIlroy, Collin Morikawa, Sebastián Muñoz และ Mito Pereira — จบเสมอกันที่ 15 อันเดอร์พาร์หลังจากสี่รอบและเข้าสู่รอบเพลย์ออฟที่ตายอย่างกะทันหันในที่สุดแพนก็ชนะในหลุมพิเศษที่สี่เพื่อคว้าเหรียญโอลิมปิกครั้งแรกของเขา UFABETWINS

 

ในการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันอาทิตย์ มิน ออง หล่ายได้ย้ำคำมั่นว่าจะจัดการเลือกตั้งภายในปี 2566 และกล่าวว่ารัฐบาลของเขาพร้อม

ที่จะทำงานร่วมกับทูตระดับภูมิภาคในอนาคตเกี่ยวกับเมียนมาร์การประกาศแ ละคำปราศรัยเกิดขึ้น 6 เดือนหลังจากกองทัพยึดอำนาจเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์จากรัฐบาลพลเรือนหลังการเลือ  กตั้งที่พ รคปกคร งของอองซาน ซูจีชน ะ แต่  กอ ง ทัพ ล่าวว่าเป็นการฉ้อโกงมิน ออ   ง หล่าย เป็นประธานสภาบริหารรัฐ (SAC) ที่ก่อตั้งขึ้นหลังรัฐประหารและได้ปกครองเมียนมาร์ตั้งแต่นั้นมา และรัฐบาล ผู้ดู แลจ ะเข้ ามาแทนที่

เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ของประเทศได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และ มีประสิท ธิภาพ สภาบริหารรัฐจึงได้รับการจัดตั้งใหม่เป็นรัฐบาลดูแลของเมียนมาร์” ผู้ประกาศข่าวทางสถานีโทรทัศน์เมียวดีกล่าว

ในการปราศรัยของเขา มิน ออง ห ล่าย  ย้ำคำมั่นที่จะ ามระบอบประชาธิปไตยและสหพันธ์

ภายหลังการรัฐปร ะหารได้ไม่ นา น ผู้นำเผด็จการทหารสัญญาว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ภายในสองปี การอ้างอิงในวันอาทิตย์ถึงสิงหาคม 2023 ได้รับการตีความโดยสื่อท้องถิ่น  บา  งแห่งว่าขยายก  รอบเวลานั้นออกไปอีกหกเดือน

มิน อ่อง ห ล่าย  ยังก ล่าวอีกว่า ฝ่ ะชุมกั  นวันจันทร์นี้ เมื่อนัก การทูตก ล่าวว่าพ วก เขาตั้ งเป้า ที่จะบ รรลุ ก ารทูตพิ เศษที่ได้รั บมอ บหม า  ยให้ยุติความรุนแรงและส่งเสริมการเจ รจา ะหว่า งรัฐบ าลทหารและฝ่ายตรงข้าม 

กองทัพเข้ายึ ดอำนาจหลังจา กพรรครั ฐ บาลข อง ซู จีชนะการเลื อก ตั้งที่กองทัพโต้แย้งว่าถูกหลอกลวงโดยการ ฉ้อโกง ได้กล่าวว่ าการป วัติเป็นไปตามรัฐธ  รรมนู ญ คณะกรรมการ ก  าร เลือ ก ตั้งของประเทศได้ยกเลิกข้อกล่าวหาการฉ้อโกง 

หลังรัฐประ หาร ซูจี วัย   75 ปี ถูกตั้งข้อหาก่ออาช ญากรร มหลาย ครั้ง การพิจารณา คดีข องเธอในข้ อหาครอ บค  รองวิทยุเครื่องส่งรับวิทยุและการละเมิดโปรโตคอล coronavirus อย่างผิดกฎห  ายมี กำหนดจะเริ่ มดำเนินการในวันจันทร์ บ้านผลบอล